TuulikkiTepora

PITÄISIKÖ OPETTAJIEN JA VANHEMPIEN NYT ÄLÄHTÄÄ?

 

Opetushallitus on julkaissut uuden oppaan: Tasa-arvo on taitolaji – Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. On hyvä, että kaikenlaiselle kiusaamiselle, nimittelylle ja syrjinnälle on nollatoleranssi.  Opettajilla ja vanhemmilla on syytä olla yhteisiä toimintatapoja kiusaamisen kitkemiseksi päiväkodeissa ja kouluissa.

Haastan opettajat ja vanhemmat avoimeen keskusteluun muutamasta oppaan kannanotosta. Sivulla 67 mainitaan Sukupuolten tasa-arvo otsikon alla: Tasa-arvokäsite kattaa myös sukupuolen moninaisuuden eli hyväksyy ajatuksen, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Sivulla 68 mainitaan Sukupuolitietoinen opetus – otsikon alla: Opetuksessa pidättäydytään sosiaalistamasta oppilasta hänen ulkoiseen sukupuoleensa. Sivulla 13 on otsikkona: Jokaisella on oikeus itse määritellä sukupuolensa. Sivulla 66 määritellään Sukupuoli koskemaan myös sukupuolirooleja, naiseuden ja miehuuden sosiaalisia merkityksiä ja yksilön sukupuoli-identiteettiä tai fyysisiä ominaisuuksia.

Olen eri mieltä kyseisistä kohdista. Sukupuolia on kaksi, mies ja nainen. Mies-sukupuolesta voi tulla isä ja naissukupuoli voi synnyttää jälkeläisen ja tulla äidiksi. Lapsen syntymään tarvitaan siis isä ja äiti. Sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaus, joita käsitellään oppaan sivulla 66, voivat kuitenkin vaihdella monin tavoin miesten ja naisten keskuudessa. Se ei merkitse sitä, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi.

Samalla sivulla 66 määritellään ’muita sukupuolia’.  Todellisuudessa transhenkilö on mies tai nainen, jonka kokemus itsestään ei vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta. Transgender on mies tai nainen, joka ei koe kuuluvansa selkeästi joko mies- tai naissukupuoleen. Transvestiitilla on tarve ilmaista pukeutumisellaan tai muulla tavoin eri sukupuolta. Intersukupuolisen henkilön sukupuoli on epäselvä, mutta tämä on poikkeus, mikä johtuu geenivirheestä tai raskaudenajan häiriöstä. Heitä on erittäin pieni vähemmistö. Vuosittain syntyy 5-8 lasta, joiden sukupuolta ei pystytä määrittelemään.

Opetushallituksen opas on julkaistu kuulematta opettajien ja vanhempien mielipidettä. Nyt on aika avoimeen kannanottoon opettajien ja vanhempien keskuudessa siitä, miten ja millaista opetusta koulussa ja lastentarhoissa annetaan. Nyt on aika, että eriävä mielipide tuodaan esille ja ilmaistaan se myös ääneen päättäjille.  Kuinka moni opettaja ja lasten isä ja äiti on valmis siihen, että lasta ei enää kutsuta tytöksi tai pojaksi? Kuinka moni opettaja ja vanhempi ovat sitä mieltä, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi? Kuinka moni on samaa mieltä, että jokainen voi itse määritellä sukupuolensa sen mukaan, miten kokee? Emme voi antaa pienen vähemmistön tulla valtaamaan lastemme ja nuortemme kasvatusta ja aiheuttamaan heidän kasvu- ja kehitysprosessiinsa naisiksi ja miehiksi sekoittavaa ja valheellista hämmennystä. Vanhemmat ovat lastensa tärkeimmät kasvattajat. Opettajat tukevat vanhempia opetus- ja kasvatustehtävässä.

Olisiko nyt aika älähtää kuuluvasti?

Tuulikki Tepora, äiti, isoäiti ja luokanopettaja

Helsinki

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat